Gastronómia

Hollandia začala používať ekologickejšie obaly

Český výrobca jogurtových výrobkov, spoločnosť Hollandia Karlovy Vary, sa stal na českom trhu priekopníkom v oblasti znižovania plastov v obalových materiáloch. Prvé zmeny sa týkajú produktov BIO Bi-Fi Drink a Smoothie Balance. V budúcnosti chce Hollandia využívať recyklovateľné plasty alebo znížiť počty farieb v dizajnoch téglikov.

Ide to aj ekologickejšie

V roku 2018 si vymedzila Európska únia cieľ zvýšiť objem recyklovateľného odpadu. Zhruba za 7 rokov, teda v roku 2025, musí byť zrecyklovaných 50% obalových odpadov. V roku 2030 tento objem musí dosiahnuť 55%. Obal však musí byť k recyklácii vhodný. Známy je napríklad prípad PET fliaš, ktoré sú obalené zmršťovacou fóliou, čo bohužiaľ recykláciu komplikuje. Materiál PET je napriek tomu plast, ktorý sa na recykláciu hodí najviac.

Problémom je však skutočnosť, že plastové obaly používané v potravinárstve sú z rôznych druhov plastov. Jogurtové tégliky z PP plastov sú jednorázovým plastom. „Je dôležité si uvedomiť, že prioritnou funkciou každého potravinárskeho obalu na svete je ochrana produktu a ľudského zdravia. V prvom rade musí každý obal plniť tieto základné funkcie ochrany a bezpečnosti produktu podľa požiadaviek Európskeho úradu pre bezpečnost potravín EFSA. Ten sa zatiaľ vymedzuje proti použitiu plastových recyklátov pre priamy styk s potravinami, nakoľko recykláty neboli zatiaľ schválené pre priamy styk s potravinami,“ vysvetľuje Jan Škoda,  Corporate PR & Marketing Manager Hollandia.

Mliekareň Hollandia vyrobí denne 600 000 kusov jogurtov. Neďaleko svojho závodu má vlastnú BIO farmu, ktorá dodáva mlieko v bio kvalite pre ich BIO výrobky. Majitelia dlhodobo riešia, akou cestou sa vydať, aby bolo možné používať menej plastov. „Spotrebitelia nám často pokladajú otázku, prečo nie sú jogurty Hollandia balené v skle. Avšak použitie sklenených obalov a ich prínos pre ekológiu nie je jednoznačný. Sklenený obal na 500 gramov jogurtu váži rovnako ako 34 téglikov na rovnakú hmotnosť produktu. Aktuálne na VŠCHT prebieha štúdia zameraná na záťaž životného prostredia vzhľadom na rôzne druhy obalov pomocou merania takzvanej uhlíkovej stopy CO2. Sklenené obaly sú násobne ťažšie a preto aj nákladnejšie na prepravu. Zároveň je tiež dôležité, aby bol zaistený ich návrat do obehu, teda do továrne, kde budú opäť naplnené,“ pokračuje Jan Škoda.

hollandia a ekológia

V súčasnej dobe Hollandia balí svoje výrobky do plastových (PP) téglikov, ktoré plnia všetky aktuálne platné Európske a Slovenské zákonné normy a zákonné požiadavky. „Ekológia a cirkulárna ekonomika sú pre nás veľké a aktuálne témy. Napriek tomu, že nie sme nadnárodný koncern, chceme zdieľať najnovšie trendy nielen v oblasti výroby a inovácií jogurtov, ale aj v obalových materiáloch. Vzhľadom k tomu, že použitie recyklovateľných plastov ešte nedovoľuje legislatíva, teraz sme šli cestou eliminácie a znižovania objemu plastov v našich výrobkoch,“ pripomína Jan Škoda.

Odstránené viečka z polyethylénu

Hollandia preto urobila zásadný krok s jej dvomi výrobkami, BIO Bi-Fi Drink a Smoothie Balance. Odstránila z nich prekrývajúce plastové viečka, ktoré sú z polyethylénu (PE). Výroba bez prekrývajúcich viečok začala 16.11.2019. Plastové viečka môžu byť iba dizajnovým prvkom, ktorý dotvára vzľad téglika, alebo môžu plniť funkčnú úlohu, ako je to napríklad pri detských jogurtoch, kde sú pod viečkom rôzne sladkosti pre deti.

„Vnímame aktuálny spotrebiteľský trend ekologického správania. Chceme otestovať, či táto zmena bude mať i reálny dopad na predajné správanie. Spotrebiteľ totiž zatiaľ nakupoval prevažne očami, nie svojim ekologickým presvedčením. Odstránením PE viečka prišlo u našich 2 výrobkov k redukcii plastov o 28%. V súčasnej dobe pracujeme tiež na dizajne výrobkov. Pre potlač téglikov skúšame technológiu ekologickejších farieb. Ďalším krokom bude recyklácia kartónov (lepenky), ktorá sa používa na preložky, v ktorých sú jogurty uložené pri ich distribúcii,“ dodáva Jan Škoda, Corporate PR & Marketing Manager Hollandia.

Mohlo by vás zaujímať aj nasledovné:

Viac v rubrike:Gastronómia