TechnikaTlačové správy

Lídri automobilového priemyslu v EÚ hovoria „nie“ brexitu „bez dohody“

 • Poprední zástupcovia európskeho automobilového priemyslu varujú pred katastrofickými dôsledkami brexitu „bez dohody“.
 • Obchod bez prekážok je kľúčový pre pokračujúci úspech hlboko integrovaného celoeurópskeho automobilového sektora.
 • Uplatnenie colných poplatkov Svetovej obchodnej organizácie WTO na autá a nákladné vozidlá by mohlo znamenať 5,7 mld účet pre európsky/britský priemysel a spotrebiteľov.
 • Sektor volá po vylúčení možnosti bez dohody, aby tak ochránil budúcnosť európskeho automobilového priemyslu.

Brexit

Pondelok 23. september, 2019 Mesiac a niekoľko dní pred tým, ako má Spojené kráľovstvo opustiť EÚ, európsky automobilový priemysel spoločne predložil výzvu, aby sa Spojené kráľovstvo a EÚ vyhli brexitu „bez dohody“. Popredné organizácie zastupujúce výrobcov vozidiel a dielov naprieč EÚ, Európske združenie výrobcov automobilov (ACEA) a Európske združenie dodávateľov automobilových komponentov (CLEPA), ako aj 24 národných združení, vrátane Výboru francúzskych výrobcov automobilov (CCFA), Nemeckého združenia automobilového priemyslu (VDA), Združenia výrobcov a predajcov automobilov (SMMT) a Zväzu automobilového priemyslu Slovenskej republiky, spojili sily, aby zdôraznili, aký dopad by mal brexit „bez dohody“ na jedno z najvýznamnejších hospodárskych odvetví Európy.

Automobilový priemysel je jedným z najúspešnejších príbehov v EÚ a prispievateľov k rastu jej bohatstva. ročne vyrába 19,1 milióna vozidiel a zamestnáva 13,8 milióna ľudí naprieč celým sektorom (každý 16-ty zamestnanec pracujúci v EÚ). Integrálny charakter tohto priemyslu v plnej miere využíva maximum výhod, ktoré prináša jednotný trh a colné únie v prospech firiem v celej EÚ.

Vedúci predstavitelia európskeho priemyslu dnes upozornili na to, že následky brexitu „bez dohody“ budú pre tento životne dôležitý sektor závažné. Odchod Spojeného kráľovstva z EÚ bez dohody by vyvolalo seizmický posun v oblasti obchodných podmienok a vynaložené miliardy eur v colných poplatkoch s následným dopadom na cenu,  a tým aj rozhodovanie zákazníka na oboch stranách Lamanšského prielivu. Koniec obchodu bez prekážok by mohol spôsobiť narušenie presne načasovaného prevádzkového modelu priemyslu, kde náklady na zastavenie produkcie na iba jednu minútu v Spojenom kráľovstve dosahujú 54 700 € (50 000 £). Medzitým by mohli colné poplatky v zmysle pravidiel WTO (Svetovej obchodnej organizácie) len na vozidlá (osobné aj úžitkové) navýšiť spoločný účet EÚ a Spojeného kráľovstva za o 5,7 miliardy € (5 £ miliárd). To by znamenalo potrebu kompenzácie cez zvyšovanie cien pre zákazníka, ak by výrobcovia neboli schopní pokryť dodatočné náklady. Výrobcovia automobilov apelujú, že je potrebné sa vyhnúť takémuto narušeniu systému a dodatočným nákladom a malo by sa vynaložiť všetko úsilie na riadne vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ.

Christian Peugeot, CCFA President, povedal, že „brexit nie je len problémom Británie, týka sa nás všetkých v európskom automobilovom priemysle a siaha ešte ďalej. Či už ide o vývozcov na britský trh alebo miestnych výrobcov, pričom patríme do oboch skupín, nevyhnutne nás to negatívne ovplyvní.“

Bernhard Mattes, VDA President, „prejavil ľútosť z toho, že dochádza k brexitu. Spojené kráľovstvo predstavuje plne integrovaného hráča v hodnotovom reťazci nemeckého automobilového priemyslu. Viac ako 100 výrobných závodov, ako aj výskumných a vývojových pracovísk nachádzajúcich sa v Spojenom kráľovstve dokazuje náš záväzok k britskému trhu, ktorý je trhom číslo jeden v rámci EÚ. Z pohľadu nemeckého automobilového priemyslu je preto potrebné urobiť všetko pre zachovanie voľného pohybu tovaru, služieb, kapitálu a pracovníkov medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ. Zároveň uznávame, že prioritami a základnými podmienkami sú vnútorný trh a súdržnosť európskej 27.

„Automobilový priemysel EÚ a Spojeného kráľovstva potrebuje bezproblémový obchod a dodatočné clá a administratívna záťaž týkajúca sa automobilových dielov a vozidiel by ho poškodila. Preto by mali Spojené kráľovstvo a EÚ podniknúť všetky potrebné kroky na to, aby sa vyhli brexitu „bez dohody“.“

Mike Hawes, SMMT Chief Executive, vyhlásil, že „európsky automobilový priemysel je hlboko integrovaný a výhody voľného a bezproblémového obchodu pomohli nášmu sektoru stať sa jedným z najcennejších aktív Európy, ktoré prináša do ekonomík miliardy a podporuje živobytie miliónov obyvateľov naprieč EÚ. Brexit „bez dohody“ by mal okamžitý a zničujúci dopad na priemysel a oslabil by konkurencieschopnosť, čo by spôsobilo neodvratné a závažné škody. Zodpovednosťou vyjednávačov Spojeného kráľovstva a EÚ je spolupracovať na vytvorení dohody, v opačnom prípade riskujú, že zničia tento životne dôležitý pilier ekonomík.“

Erik Jonnaert, ACEA Secretary General, povedal, že „obchod bez prekážok je kľúčový pre pokračujúci úspech hlboko integrovaného európskeho automobilového priemyslu, ktorý prevádzkuje približne 230 montážnych a výrobných závodov naprieč celou EÚ. Brexit bude mať značný negatívny dopad na automobilový sektor a brexit „bez dohody“ by výrazne zhoršil tieto dôsledky, čo by spôsobilo obrovské problémy v priemysle, ktorý je tak životne dôležitý pre európsku ekonomiku. Aj opakovaná potreba plánovania realizácie núdzových opatrení na vyrovnanie sa s neusporiadaným brexitom je pre našich členov značne rušivá. Preto európsky automobilový priemysel vyzýva všetky strany, aby čo najskôr vylúčili scenár „bez dohody“.

Sigrid de Vriesová, CLEPA Secretary General, uviedla, že „európsky automobilový priemysel prevádzkuje vysoko integrované celosvetové dodávateľské reťazce. Jedno vozidlo sa skladá z približne 30 000 dielov, z ktorých mnohé prechádzajú hranicami niekoľkokrát. Bezproblémový a bezcolný obchod, ako aj regulačná istota, sú životne dôležité. Brexit negatívne vplýva na všetky tieto aspekty. Brexit, a hlavne brexit „bez dohody“ závažne poškodí dodávateľské odvetvie v Európe a Spojenom kráľovstve a musíme sa mu vyhnúť.

Európsky automobilový priemysel je vysoko integrovaný a obsahuje dodávateľské reťazce, ktoré prechádzajú viacerými krajinami. Brexit „bez dohody“ by pre Spojené kráľovstvo okamžite znamenal prerušenie obchodných dohôd s EÚ a preferenčných dohôd s približne 30 krajinami, vrátane Turecka, Juhoafrickej republiky, Kanady, Japonska a Južnej Kórey a obsah zo Spojeného kráľovstva by už viac neprispieval k pôvodnému obsahu EÚ pre účely pravidiel pôvodu. To potenciálne sťaží prístup európskych výrobcov k zvýhodneným podmienkam odsúhlasených obchodných dohôd EÚ. Navyše by brexit „bez dohody“ okamžite zmenšil trh EÚ a potenciálne znížil jeho príťažlivosť v očiach medzinárodných obchodných partnerov.

V čase intenzívnej globálnej konkurencie a technologickej transformácie potrebujú výrobcovia automobilov v EÚ a Spojenom kráľovstve výsledok brexitu, ktorý zachová voľný a bezproblémový obchod umožňujúci pokračovanie investícií, konkurencieschopnej výroby a predaja a podporí cezhraničnú technologickú spoluprácu. To podporí budúce inovácie, prinesie výhody zákazníkom, spoločnostiam a ekonomikám naprieč celou Európou. Keďže ide o veľa, je v záujme všetkých strán vyhnúť sa brexitu „bez dohody“ a priniesť riadené vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ.

Alexander Matušek, Prezident ZAP SR, dodáva, že „Slovensko ako otvorená ekonomika profituje z toho, že je členom tak významného zoskupenia ako je EÚ. Zavádzanie akýchkoľvek bariér v rámci Európy je krokom späť a nahráva neprajníkom Európskej integrácie a budovania tohto silného politicko-ekonomického bloku. Trh UK je pre slovenských výrobcov vozidiel ale aj dielov významný a brexit „bez dohody“ by ohrozil aj úspešný štart automobilky JLR a jej dodávateľov. Okrem zvýšených nákladov zo zavedenia ciel hrozia aj zvýšené náklady na logistiku, zabezpečenie plynulého zásobovania dielmi pre výrobu.“

Medzi 24 signatov z radov združení automobilového priemyslu patria:

 • ACAROM– Romanian Association of Automobile Buildershttps://acarom.ro
 • ACEA – European Automobile Manufacturers Associationacea.be
 • AFIA – Portuguese Manufacturers Association for the Automotive Industryafia.pt
 • AIA – Czech Automotive Industry Associationautosap.cz
 • AIA SR – Automotive Industry Association of the Slovak Republichttps://www.zapsr.sk/
 • ANFAC –Spanish Association of Car and Truck Manufacturersanfac.com
 • ANFIA – Italian Association of the Automobile Industryanfia.it
 • AUTIG –Danish Automotive Trade & Industry Federationautig.dk
 • BIL SWEDEN – Swedish Association of Automobile Manufacturers and Importersbilsweden.se
 • CCFA – Committee of French Automobile Manufacturersccfa.fr
 • CLEPA – European Association of Automotive Suppliersclepa.eu
 • FEBIAC – Belgian Federation of Automobile and Motorcycle Industriesfebiac.be
 • FIEV – French Federation of Vehicle Equipment Industriesfiev.fr
 • FKG –Scandinavian Automotive Supplier Associationhttps://fkg.se
 • FFOE – Austrian Association of the Automotive Industryfahrzeugindustrie.at
 • ILEA – Luxembourg Automotive Suppliers Associationhttps://www.ilea.lu/
 • OSD – Turkish Automotive Manufacturers Associationosd.tr
 • PFA – French Association of the Automotive Industrypfa-auto.fr/
 • SDCM – Polish Association of Automotive Parts Distributors and Producerssdcm.pl
 • RAI Dutch Association for Mobility Industryhttps://raivereniging.nl
 • SMMT – Society of Motor Manufacturers and Traderssmmt.co.uk
 • SERNAUTO – Spanish Association of Automotive Suppliershttp://www.sernauto.es
 • TAYSAD – Automotive Suppliers Association of Turkeytaysad.org.tr
 • VDA – German Association of the Automotive Industryvda.de

Mohlo by vás zaujímať aj nasledovné:

Viac v rubrike:Technika

Komentáre sú ukončené