zamyslenie

Vianoce prichádzajú = rastie charita a útoky na city

Vianoce sú obdobím, kedy sa zvyšuje význam rodiny a emócií. Každý chce byť v kruhu najbližších v Štedrý deň a pár sviatkov potom, byť obdarovaný, alebo len niekoho obdarovať. Je to však aj obdobie, kedy majú najväčší úspech rôzne nadácie a charitatívne organizácie, ktoré sa starajú o problémy iných. Ja osobne som sa pustil do podpory niektorých rodín prostredníctvom LudiaLudom.sk, kde sa skôr peniaze dostanú k ľuďom, keďže samotní ľudia aj vidia výšku, akú ľudia danej rodine dávajú. V tlači a v televízií sa však bude čoraz viac objavovať obrovské množstvo reklamy formou platenej inzercie. Tá stojí v tlači niekoľko stoviek a v televízií aj niekoľko tisíc eur. Je teda nelogické myslieť si, že niektoré organizácie na svoj chod používajú dva toky peňazí. Prvý tok vlastných peňazí, ktoré nikde nechýbajú venujú na marketing a druhý tok peňazí je tok od ľudí k cieľovým ľuďom… nemožné. Čím sú bližšie Vianoce, tým viac charitatívnych podujatí bude.

Nenechajte sa príliš zmanipulovať
Jedna vec je podporovať organizácie, ktorým dôverujeme. Druhá vec je podľahnúť smútku a citom len na základe fotografie smutného dieťaťa a nejakých sloganov, ktoré dokáže napísať ktokoľvek pri správnom rozmýšľaní. Aj neznáma organizácia vie vďaka dobrému marketingu zaútočiť na city ľudí, najmä ženy a všetkých tých, čo prežili niečo zlé a v súčasnosti sú na tom lepšie. Práve sklamaní ľudi sú časťou z tých, čo by radi pomohli iným. Ak už pomáhate, tak nie neuvážene. Investujte svoje peniaze do niekoho budúcnosti a lepšieho života s premýšľaním.

Mohlo by vás zaujímať aj nasledovné:

Viac v rubrike:zamyslenie