Skupina HARTMANN dosiahla v 1. polovici 2019 v predajoch rast 3,7%

Heidenheim 12. septembra 2019 – Skupina HARTMANN, jeden z najväčších svetových dodávateľov zdravotníckych a hygienických výrobkov, zaznamenala v prvej polovici roka 2019 tržby vo výške 1,075 miliardy eur, čo predstavuje medziročný nárast o 3,7 %. Firma rástla vo všetkých trhových segmentoch, najrýchlejšie v oblasti ošetrovania rán. Ukazovateľ EBIT klesol na 53,4 milióna eur (oproti minuloročným 61,1 miliónov eur) – taký vývoj možno pripísať najmä rastu cien dôležitých surovín a vývoju devízových kurzov.

„S takým rastom tržieb sme spokojní. Do druhej polovice roka bol nastavený dobrý kurz,” uviedla výkonná riaditeľka Britta Fünfstück. „Využitím cielených inovácií a obchodných modelov, ktorých súčasťou sa stávajú digitálne aplikácie, sa chceme ešte viac priblížiť našim zákazníkom a zlepšiť svoju konkurencieschopnosť. Príkladom je nedávna akvizícia spoločnosti Safran Coating, jedného z popredných výrobcov silikónového krytia pre zdravotnícke účely. Touto akvizíciou hodláme rozšíriť portfólio o škálu inovatívnych produktov a riešení.”

Dynamický rast v európskych štátoch mimo Nemecko

K rastu tržieb významne prispeli trhy mimo nemecký, ich podiel na celkových tržbách sa zvýšil o pol percentuálneho bodu na 67,9 %. V ostatných európskych štátoch dosiahlo zvýšenie tržieb 4,5 % a podporil ho, okrem iného, dvojciferný rast v severnej Európe. Aj tržby v regiónoch Afriky, Ázie a Oceánie prekonali priemerný rast tržieb v skupine HARTMANN.

Tržby sa zvyšovali hlavne v segmente Ošetrovanie rán za prispenia inovatívneho konceptu HydroTerapia na liečbu rán. V segmente inkontinencie tržby vzrástli na 349,4 milióna eur, čo zodpovedá zmene o +0,9 %.

Medzi ďalšími faktormi je organický rast o 1,1 % v segmente Inkontinencia za prispenia produktov MoliCare® Elastic a Pull-up (naťahovacie nohavičky). Nárast 2,5 % v tržbách až na 258,9 milióna eur v trhovom segmente Prevencia infekcií, a najmä pokračujúci úspech výrobku Sterilium® Med ako hlavného produktu na dezinfekciu rúk. Tiež s chirurgickými setmi a chirurgickými rukavicami prispôsobenými podľa požiadaviek zákazníka dosiahla skupina HARTMANN v prvej polovici tohto roka solídny nárast tržieb.

Tržby v ostatných oblastiach podnikania skupiny sa zvýšili o 7,3 % celkom na 224,4 milióna eur. Organický rast o 7 % ťahali hlavne solídne tržby výrobkov s etiketou privátnych značiek skupiny CMC a výrobkov radu Kúpeľ a Starostlivosť o telo skupiny KNEIPP. Skupine KOB, špičke na globálnom trhu špeciálnych zdravotníckych textílií, tržby tiež vzrástli.

Rastúce ceny surovín spôsobujú pokles ukazovateľa EBIT

Ukazovateľ zisku pred zdanením a úrokmi (EBIT) dosiahol na konci prvého polroka hodnotu 53,4 milióna eur, čo zodpovedalo päťpercentnej marži EBIT. V porovnateľnom období minulého roka to bolo 5,9 %. Pokles je spôsobený nárastom cien kľúčových surovín, najmä celulózy. Tento vplyv ešte zosilnil nepriaznivý trend vo vývoji devízového kurzu za prvých šesť mesiacov v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Okrem toho si svoju daň vybrali aj investície do distribúcie a administrácie. Konsolidovaný čistý zisk sa v medziročnom porovnaní znížil na 35,9 milióna eur (vlani 41 miliónov eur).

Udržanie zdravej finančnej pozície napriek poklesu v prípade čistej finančnej pozície

Za prvých šesť mesiacov v roku 2019 klesla čistá finančná pozícia HARTMANN Group na -23,7 milióna eur (na konci roku 2018 bola 104,5 milióna eur). Tento pokles možno pripísať hlavne dodatku k medzinárodným účtovným štandardom (IFRS 16), kvôli ktorému vzrástli finančné záväzky. Pomer vlastného kapitálu poklesol v porovnaní s dátumom bilancie za rok 2018 od 30. júna 2019 o 4,3 percentuálneho bodu na 56,1 % kvôli rozšíreniu súvahy o pridružené spoločnosti.

Výhľad: Potvrdenie cieľa na celý rok 2019

Cez súčasné prevládajúce vysoké makroekonomické riziká zostáva výhľad pre zdravotnícky priemysel celosvetovo pozitívny. Skupina HARTMANN očakáva mierny rast tržieb a ukazovateľ EBIT vo výške medzi 102 a 113 miliónmi eur.

Skupina HARTMANN

Skupina HARTMANN je jedným z popredných výrobcov a dodávateľov zdravotníckych a hygienických výrobkov v troch hlavných oblastiach – Ošetrovanie rán (napr. obväzy na poranenia a rany, podtlaková terapia, bandáže a náplasti), Starostlivosť o inkontinenciu (inkontinenčné nohavičky, vložky, podložky, ako aj výrobky starostlivosti o pokožku pre použitie v prípade inkontinencie) a Prevencia infekcií (napr. jednorazové operačné súpravy a rúška, chirurgické odevy, nástroje na jedno použitie a dezinfekčné prostriedky). Jej produktové portfólio zahŕňa napr. aj výrobky kompresívnej terapie, prvej pomoci a kozmetiky. HARTMANN okrem samotných produktov ďalej ponúka inovatívne riešenia a služby pre odborný personál v zdravotníckom sektore. Spoločnosť, ktorá má svoju centrálu v Heidenheime a pre ktorú je Európa kľúčovým trhom, dosiahla v roku 2018 tržby 2,12 miliardy eur. HARTMANN zamestnáva 11 027 ľudí.

PAUL HARTMANN AG je jedným z najstarších nemeckých priemyselných podnikov, ktoré boli pôvodne založené ako textilné výrobné závody v roku 1818 Ludwigom von Hartmannom. V roku 1873 jeho syn Paul Hartmann začal výrobu absorpčnej vaty a neskôr sa spoločnosť stala vlajkovou loďou celosvetovo sa rozširujúceho priemyslu obväzových materiálov. HARTMANN Group zahŕňa nielen početné obchodné spoločnosti v zahraničí, ale aj, okrem iného, firmu BODE Chemie (Hamburg), KNEIPP (Würzburg), Karl Otto Braun (Wolfstein) a Sanimed (Ibbenbüren).

Textil lacno

Odporúčané pre Vás

Pokračovaním návštevy stránok súhlasíte so zberom cookies - podrobnosti

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close