médiá

Mall.tv – Mallácka „televízia“ a jej relácie sú prekvapením

Ťažko sa tomu verí, no nikto taký, ako internetový predajca všetkého a spustí internetovú televíziu? MALL.sk, ktorý si všetci spájame s predajom všetkého od televízora po plienky, či cez svoj Marketplace systém predáva aj ďalšie kvantum tovaru ako pneumatiky či knihy, vytvorí projekt, ktorý už nemá nič spoločné s predajom. Na doméne MALL.tv vznikla streamová internetová televízia, v ktorej si jednoducho pozriete takú reláciu, na ktorú máte čas a chuť. Je to prekvapenie. Nie vždy to priznávame, no tentoraz ide o príjemné prekvapenie.

MALL TV Kavej

MALL TV je však československý projekt a preto je dobré si hneď v rohu prepnúť český jazyk na slovenský. Podľa toho sa zmení aj kompletne celá stránka. Českých programov je tam požehnane. Niektoré hviezdy sú už známe z českej služby Stream.cz.

Ambiciózny projekt, do ktorého investujú

Projekt takéhoto rozmeru a veľkosti je nesmierne nákladný. O nákladnosti nemožno pochybovať aj vzhľadom na programovú štruktúru. Relácie, ktoré sú vznikajú na pomerne dobrej úrovni po grafickej aj „personálnej“ stránke, majú hlav a pätu. Svoju nastavenú podobu, tváre, ľudí, heslá, logá, slogany, zvučky a všetko funguje. To najzaujímavejšie prekvapenie je dvojica postavičiek, ktoré plnohodnotne nahradzujú Cuky a Luky z Markízy.Kým tie dve sa vytratili, na scéne sa objavili dve vychodňarky. V relácii KAVEJ, sa tak stretávajú dve kamarátky z východu a rozprávajú sa o svojich zážitkoch za posledné dni.

Zaujímavosťou je, že KAVEJ vzniklo akosi postupne z niečoho, čo sa objavilo pôvodne v relácii KREDENC na Markíze. Nakoniec, nie je prekvapením, že sa niektoré mená z Kredencu objavujú pri výrobe aj tunajšieho programu. V hlavných úlohách Janka Kovalčíková a Anka Jakab Rakovská.

Kavej je nepochybne TOP

Veľmi zaujímavo, pútavo a neraz pravdivo, či len s určitým skvelým preháňaním poukazujú na správanie východniarov v Bratislave, no zo strany východniarov samotných. Narážky na spôsob ubytovávania, kritiky, hodnotenia a správania sa ľudí medzi sebou sú zábavné. Východniarčina je tu výrazná, no neprekáža tak, ako iné. Dievčatám totiž nechýba po hereckej stránke správny výraz a afekt, pre ktoré ich musí divák milovať.

Za zmienku stojí aj komediálna seriálová tvorba, napríklad ako tá v podobe seriálu BULWAR. Je z prostredia médií, konkrétne z ich pozadia. Seriál sa nebojí vulgarizmov, narážok a humoru všetkého druhu. Už prvý diel je paródiou na to, ako naozaj funguje slovenský, či zahraničný bulvár.

Mohlo by vás zaujímať aj nasledovné:

Viac v rubrike:médiá