EKOROK S NESTLÉ SLOVENSKO „OSLAVA LESA“

DEŇ ZEME
v piatok 26. 04. 2019
Námestie slobody v Prievidzi

Program:
9.30 slávnostné otvorenie
„Promenáda lesa“ sprievod žiakov
prezentačné stánky- organizácie zamerané na ochranu prírody
10.00 program škôl a hostí na javisku
Ekofilm „Nesmrteľný les“ a beseda s E. Balážom zasadačka MsÚ (Slovenská
poisťovňa)
„Odkaz Zemi“- vytvoria ho účastníci (maľovanie na plátno)
11.30 vyhodnotenie Ekoroku s Nestlé Slovensko 2019
12.00 ukončenie

Za účasti zástupcov mesta Prievidza, firmy Nestlé Slovensko s.r.o. a verejnosti budú pri príležitosti osláv Dňa Zeme žiaci siedmich prievidzských základných škôl prezentovať svoje ekologické aktivity a projekty, ktoré zrealizovali počas šk. r. 2018/2019 v rámci projektu Ekorok s Nestlé Slovensko „Oslava lesa“. Tento projekt už 16. rok realizuje mesto Prievidza v spolupráci s Centrom voľného času (CVČ) v Prievidzi a na základe zmluvného vzťahu a finančnej podpory spoločnosti Nestlé Slovensko, s.r.o. Jeho cieľom je dlhodobo zvýšiť záujem detí i širokej verejnosti o problematiku životného prostredia, zapojiť čo najviac detí do rôznych environmentálnych aktivít, a tým zvýšiť ich vedomosti, zručnosti a schopnosti v oblasti ochrany prírody.

V tomto školskom roku sa žiaci venovali téme “Oslava lesa”. Každá škola si vybrala zameranie, obsah a formy aktivít podľa toho, čo považovala za najdôležitejšie pri ochrane prírody. Okrem zberu papiera, batérii, triedenia odpadu, šetrenia vody, deti čistili prírodu, sadili stromčeky, zisťovali ako žijú ohrozené druhy zvierat a realizovali veľa iných aktivít, o ktorých pravidelne informovali na svojich internetových stránkach a CVČ. Novinkou tohto ročníka je sprievod žiakov „Promenáda lesa“, prezentácia organizácií zameraných na ochranu prírody na Námestí slobody ( Štátne lesy – Lesná pedagogika, Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, ZOO Bojnice, SZOPK Prievidza – Včely v meste a Vtáky v meste, Zelený bicykel, atď.) a beseda s Erikom Balážom spojená s premietaním jeho filmu „Nesmrteľný les“.

Textil lacno

Odporúčané pre Vás

Pokračovaním návštevy stránok súhlasíte so zberom cookies - podrobnosti

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close