Nečakané stretnutiaRelácia Pošta pre teba, ktorá hrala na city, ale tiež pomáhala ľuďom často zásadným spôsobom, sa onedlho zmení na podobný, no re-brandovaný formát. S názvom Nečakané stretnutia sa od 3. januára 2015 na televíznych obrazovkách vždy v sobotu 20:20 s reprízou v piatok o 15:00 stretneme s formátom, v ktorom bude hlavnou postavou pôvodná moderátora Katarína Brychtová. V jednej relácií sa objaví jeden, alebo dva príbehy ľudí, ku ktorým priamo zavíta moderátorka a nazrie na spôsob života tohto človeka. U pozývajúceho človeka si vypočuje jeho príbeh a spolu sa vyberú za pozvaným. Celé toto stretnutie sa pritom má odohrávať v prostredí, v ktorom je reálne zasadený, žiadne štúdio a vopred pripravený scenár. Náročný formát s prvkami tak trochu reality show má však stále priniesť možnosť ľuďom, ktorí si k sebe nemohli nájsť cestu, aby sa tak stalo. Ešte nám síce nie je jasné, ako to celé bude prebiehať a v akej podobe bude prebiehať nečakaná návšteva, no určite si to pozrieme.